edulink.cz

Přeskočit na obsah »

Prohledat web

Právě jste na:

Angličtina do ucha - NOVÁ 1. + 2. díl VÝHODNÉ BALENÍ!

Oddálit
Přiblížit

Více pohledů

Angličtina do ucha - NOVÁ 1. + 2. díl VÝHODNÉ BALENÍ!

Poslat známému

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Na skladě.

Běžná cena: 1 980,00 Kč

Zvláštní cena: 1 590,00 Kč

Přidat položky do košíku
NEBO

Pridat.eu

Rychlý přehled

Komplet dvou dílů audioučebnice anglického jazyka za zvýhodněnou cenu.

Běžná cena:
Angličtina do ucha 1. díl NOVÁ = 990,- Kč
Angličtina do ucha 2. díl NOVÁ = 990,- Kč
Běžná cena celkem = 1980,- Kč

Naše akční cena = 1590,- Kč (ušetříte 390,- Kč)

Popis produktu

Audiokurz angličtiny pro samouky

Jaké jsou hlavní výhody nového výukového kompletu Angličtina do ucha 1. a 2. díl?

  • Můžete se učit kdekoli a kdykoli podle vlastních požadavků.
  • Zahrnuje výuku slovní zásoby, gramatiky, konverzačních frází i trénink poslechu a porozumění souvislé řeči.
  • Je zaměřena na praktické dovednosti.
  • Vysvětluje gramatiku srozumitelnou formou.
  • Je namluvena hlasy několika rodilých mluvčích.
  • Systematicky s Vámi pracuje od jednoduššího ke složitějšímu podle koncepce Evropského referenčního rámce.
  • Přiložený software na míru Vám umožní pracovat s učebnicí i na počítači.


Z jakých cvičení se skládá Angličtina do ucha?

Slovní zásoba a fráze

Část „Výuka slovní zásoby a frází“ obsahuje veškerou slovní zásobu, kterou budete potřebovat při používání učebnice. Nepotřebujete žádný další slovník. Navíc je zde zahrnuta slovní zásoba ke gramatické a poslechové části. Množství slovíček je rozumně dávkováno, abyste se nemuseli učit příliš mnoho slovíček a frází najednou. Osvojenou slovní zásobu pak procvičíte v praktických úkolech.

Vysvětlení gramatiky

Angličtina do ucha vysvětluje gramatická témata přehlednou a srozumitelnou formou. Každá lekce obsahuje jedno hlavní, složitější téma a jedno méně rozsáhlé téma doplňkové. Vysvětlení témat je zpracováno formou rozhovoru učitele a studenta, jako při fyzickém vyučování. Učitel vysvětluje, zkouší studenta a upozorňuje na časté chyby. Student také klade doplňující dotazy tak, abyste výkladu zcela jasně porozuměli. Při tvorbě této části čerpali kvalifikovaní učitelé angličtiny ze svých mnohých praktických zkušeností. Na konci každého vysvětleného tématu je zařazeno krátké shrnutí toho nejpodstatnějšího k zapamatování.

Jak správně mluvit

Část „Jak správně mluvit“ se zaměřuje na procvičení gramatického tématu lekce a skládá se ze dvou částí: „Jak tvořit?“ a „Jak používat?“. Cvičení „Jak tvořit?“ Vás naučí správně vytvářet gramatické konstrukce podle daných pravidel. Toto procvičujete formou překladu nejprve z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Rozsáhlejší soubor cvičení „Jak používat?“ se pak věnuje využití gramatického jevu v reálných situacích. Kromě překladu z angličtiny do češtiny (a naopak) můžete trénovat pomocí cvičení „Doplňte do věty“ nebo „Opravte chybnou větu“. Ve cvičení „Doplňte do věty“ hledáte chybějící slovo. Toto cvičení již vyžaduje znalost tématu na jisté úrovni, abyste poznali, co ve větě chybí. Vrcholem je cvičení „Opravte chybnou větu“, kdy si Vy zahrajete na učitele a Vaším úkolem je správně opravit úmyslnou chybu. Všechna cvičení se soustředí na hlavní gramatické téma lekce.

Konverzační fráze a trénink reakce

Ke každé lekci Angličtiny do ucha přísluší konkrétní téma konverzačních frází. Témata byla vybrána s ohledem na jejich praktickou využitelnost a vaši pokročilost v průběhu studia. Naučíte se zde nejen vybranou skupinu frází, ale také jak na ně pohotově reagovat v živé konverzaci. V první části se učíte konverzační fráze systémem překladu z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Ve druhé části posloucháte tytéž fráze a je vám nabídnuta vzorová reakce v češtině. Vaším úkolem je reagovat správně anglicky.

Porozumění souvislé řeči

Porozumět samostatně stojící větě je mnohem jednodušší než porozumět delšímu projevu. Každá lekce obsahuje jeden delší souvisle mluvený celek právě pro trénink této dovednosti. Angličtina do ucha Vás cvičením provede ve dvou variantách. První je tzv. „Zrcadlový poslech“. Nahrávka je pro vás připravena tak, abyste ihned po zaznění anglické věty slyšeli její český překlad. Můžete si okamžitě ověřit, zda jste rozuměli správně. Složitější variantou tohoto cvičení je nahrávka, v níž po každé české větě následuje její anglický překlad. Zde můžete navíc trénovat i své schopnosti aktivního překladu. Nejvyšší metou je pak poslech celého celku v angličtině a následně absolvování cvičení s otázkami k textu. Abyste si nemuseli pamatovat mnoho faktografických údajů z nahrávky, je pro Vás u každé otázky připravená malá nápověda a samozřejmě správná odpověď pro ověření.

Výukový program

Vám velmi účinně pomůže při zvládnutí potřebné slovní zásoby, dokonalém procvičení příkladových vět a zvládnutí konverzačních témat.

Jeho ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. Vašim cílem je seznámit se se slovní zásobou a následně si procvičit gramatické jevy, které studujete, na příkladových větách. Konverzační slovní zásobu a fráze můžete procvičovat nezávisle na gramatických tématech.

Videoprezentace produktu Angličtina do ucha NOVÁ


Obsah 1. dílu:

LEKCE 1

Hlavní gramatické téma

Sloveso TO BE – být, kladná oznamovací věta, otázka a krátká odpověď

Doplňkové gramatické téma

Přivlastňovací zájmena a přivlastňovací -s

Konverzační téma

Čísla 1–10, Kolik stojí…? Co je to? To je …

LEKCE 2

Hlavní gramatické téma

Sloveso TO BE – být, zápor a záporná otázka a záporná krátká odpověď

Doplňkové gramatické téma

Tázací zájmena, množné číslo podstatných jmen

Konverzační téma

Čísla 11–100, Kolik je ti let? Je mi …

LEKCE 3

Hlavní gramatické téma

Vazba „There is/are“ a neurčitá zájmena SOME, ANY a NO

Doplňkové gramatické téma

Předložky – IN – v, ON – na, UNDER – pod, NEXT TO – vedle

Konverzační téma

Výrazy společenské interakce, Odkud jsi? Žiji v Anglii.

LEKCE 4

Hlavní gramatické téma

Přítomný čas prostý – oznamovací věta a otázka kladná, sloveso TO HAVE – mít

Doplňkové gramatické téma

Pádové tvary zájmen

Konverzační téma

Popis přítele, přídavná jména a podstatná jména

LEKCE 5

Hlavní gramatické téma

Přítomný čas prostý – záporná oznamovací věta a záporná otázka

Doplňkové gramatické téma

Neurčité členy A a AN, předložky ABOUT – o, WITH – s, FOR – pro, FROM – od

Konverzační téma

Telefonování

LEKCE 6

Hlavní gramatické téma

Přítomný čas prostý a průběhový, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti

Doplňkové gramatické téma

Určování času

Konverzační téma

Dny v týdnu, předložky času

LEKCE 7

Hlavní gramatické téma

Způsobové sloveso CAN – moci, umět a jeho zápor CAN’T

Doplňkové gramatické téma

Ukazovací zájmena THIS a THAT, barvy

Konverzační téma

Nakupování

LEKCE 8

Hlavní gramatické téma

Použití sloves WANT – chtít, LIKE – mít rád a vazby WOULD LIKE – chtěl bych

Doplňkové gramatické téma

Vyjádření žádosti a nabídky

Konverzační téma

Prohlížení památek, jízda autobusem, koupě vstupenky

LEKCE 9

Hlavní gramatické téma

Minulý čas prostý – nepravidelná slovesa, sloveso TO BE v minulém čase

Doplňkové gramatické téma

Spojení WAS/WERE BORN – narodil/narodili se, letopočty

Konverzační téma

Kdy máš narozeniny? Měsíce v roce; Má poslední dovolená.

LEKCE 10

Hlavní gramatické téma

Minulý čas prostý – pravidelná a nepravidelná slovesa, tvoření otázky, záporu a krátkých odpovědí

Doplňkové gramatické téma

Minulá určení času – AGO – před, LAST – minulý, YESTERDAY – včera a další

Konverzační téma

Víkendové aktivity, sport a volný čas


Angličtina do ucha NOVÁ 1. díl - ukázkové zvukové stopy:

 

Obsah 2. dílu:

LEKCE 1

Hlavní gramatické téma

Sloveso TO BE – být, přítomný čas prostý

Doplňkové gramatické téma

Sloveso TO BE – být, přítomný čas prostý

Konverzační téma

Pozdravy a představování, telefonní čísla

LEKCE 2

Hlavní gramatické téma

Přítomný čas prostý a průběhový

Doplňkové gramatické téma

Krátké odpovědi, přivlastňovací 'S

Konverzační téma

V restauraci, ceny

LEKCE 3

Hlavní gramatické téma

Vazba „There is/are“, neurčitá zájmena SOME, ANY a NO a jejich složené tvary

Doplňkové gramatické téma

Samostatná přivlastňovací zájmena

Konverzační téma

Ptaní se na cestu a popis cesty

LEKCE 4

Hlavní gramatické téma

Vazba WOULD LIKE a použití neurčitých zájmen a členů A a AN

Doplňkové gramatické téma

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, HOW MUCH/MANY – kolik

Konverzační téma

Výrazy společenské interakce

LEKCE 5

Hlavní gramatické téma

Způsobové slovesa CAN a COULD a jejich zápor

Doplňkové gramatické téma

Účelový infinitiv

Konverzační téma

Zdvořilá žádost

LEKCE 6

Hlavní gramatické téma

Minulý čas prostý – pravidelná a nepravidelná slovesa, minulý čas slovesa TO BE

Doplňkové gramatické téma

Vyjádření času – včera večer, včera ráno, spojení WAS/WERE BORN – narodil/narodili se

Konverzační téma

Popis dovolené

LEKCE 7

Hlavní gramatické téma

Stupňování přídavných jmen

Doplňkové gramatické téma

Ukazovací zájmena THIS a THAT a jejich množná čísla THESE a THOSE

Konverzační téma

Nakupování oblečení

LEKCE 8

Hlavní gramatické téma

Budoucí čas 1 – použití WILL a vazby GOING TO

Doplňkové gramatické téma

Vyjádření času v budounosti – zítra, za 2 dny, do pátku, příště, příští měsíc

Konverzační téma

Telefonování

LEKCE 9

Hlavní gramatické téma

Budoucí čas 2 – přítomný čas průběhový, použití WILL a vazby GOING TO

Doplňkové gramatické téma

Vyjádření času v budoucnosti 2 – v 5 hodin, ve středu, v lednu

Konverzační téma

Ptaní se na čas a sdělení času

LEKCE 10

Hlavní gramatické téma

Předpřítomný čas prostý, použití indikátorů EVER/NEVER, YET/JUST, srovnání s minulým časem prostým

Doplňkové gramatické téma

Příslovce a přídavná jména

Konverzační téma

Ptaní se na cestu a popis cesty 2

 

Angličtina do ucha NOVÁ 2. díl - ukázkové zvukové stopy:

Obsah balení

Angličtina do ucha - NOVÁ 1. díl obsahuje 10x audio CD a 1x CD-ROM

Angličtina do ucha - NOVÁ 2. díl obsahuje 10x audio CD a 1x CD-ROM

Další informace

Název produktu Angličtina do ucha - NOVÁ 1. + 2. díl VÝHODNÉ BALENÍ!
Kód prodejce A

Štítky produktu

Ostatní označili tento produkt těmito štítky:
Přidejte vaše štítky:
Štítky oddělujte mezerou. Víceslovné uzavřete v apostrofech (').
 

Košík

V košíku nejsou žádné položky.

Porovnat produkty

Nevybrali jste položky k porovnání.

Jazykov CD a DVD odeslme hned nsledujc den po obdren objednvky!
Objednvky jazykovch CD pijmme tak e-mailem!

Vaše anketa

Máte zkušenost se studiem jazyka prostřednictvím CD?